[INTRO] The C A G E

Tên: The C A G E

Tác giả: Haylen de Louis

Thể loại: Tổng hợp các truyện ngắn thuộc nhiều thể loại khác nhau.

Rating: PG 13

Warning: Có yếu tố gxg, những bạn không đọc được thể loại này xin mời ghé thăm một số phần truyện khác 🙂

Tóm tắt: 

Chúng cố gắng tìm cách để thoát ra bên ngoài, nhưng những cố gắng ấy chẳng đem lại một kết quả nào…

Mục lục

0. Giới thiệu

  1. Mở đầu

  2. Sinh vật đàu tiên: Người con trai

  3. Sinh vật thứ hai: Bông hồng vàng (part 1)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s