Tên: The C A G E

Tác giả: Haylen de Louis

Thể loại: Tổng hợp các truyện ngắn thuộc nhiều thể loại khác nhau.

Rating: PG 13

Warning: Có yếu tố gxg, những bạn không đọc được thể loại này xin mời ghé thăm một số phần truyện khác 🙂

Tóm tắt: 

Chúng cố gắng tìm cách để thoát ra bên ngoài, nhưng những cố gắng ấy chẳng đem lại một kết quả nào…

Mục lục

0. Giới thiệu

  1. Mở đầu

  2. Sinh vật đàu tiên: Người con trai

  3. Sinh vật thứ hai: Bông hồng vàng (part 1)